പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2010, മാർച്ച് 28, ഞായറാഴ്‌ച

2010, മാർച്ച് 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

2010, മാർച്ച് 14, ഞായറാഴ്‌ച

നടത്തം


നിനക്കായ്‌
ഇപ്പോഴി വെയില്‍
കാറ്റിലെ ജമന്തി പൂമണം

പഴയ പാട്ടിന്റെ
പ്രിയമുള്ള ശീലുകള്‍
പനിക്കിടക്കയില്‍
കുറിച്ച വാക്കുകള്‍

പലപ്പോഴും
ഉള്ളില്‍ പതുങ്ങി
ഇപ്പോഴും
പറച്ചിലൊളമെത്തിടാത്ത
വാക്കുകള്‍

പകലറുതികള്‍
കരുതിവയ്ക്കുന്ന
പരിഭവത്തിര

ജലസമാധിയി
മരിച്ചുയിര്‍ക്കുമെന്‍
ഹൃദയ സൂര്യന്റെ
ചിറകടി സ്വനം

മിഴിക്കുമെലെയാനോഴുക്ക്
കാലടി വഴുക്കുവോളംവും
 നടക്കുകിങ്ങനെ

2010, മാർച്ച് 13, ശനിയാഴ്‌ച

ക്ഷണം


ഇന്നലെ
പെരുമഴക്കാലം
ഇടിവെട്ടിന്റെ
മിന്നലാനല്ലോ
കുരുന്നു
സ്വപ്നത്തിലും

കണ്‍ തുറന്നപ്പോള്‍
പടിപ്പുര വാതിലില്‍
വന്നു നില്‍ക്കുന്നു
നിറഞ്ഞൊഴുകും പുഴ
വല്ലതെ മെല്ലിച്ചു
 മിന്ന്ടാതെ പൊകുന്ന
കന്ന്ടു വിളിച്ചായിരുന്നു
ഞാന്‍ ഇന്നലെ

നഗരംആകാശത്തില്‍
കൊമ്പുടക്കിയ
ഒരു
പാവം
കാട്ടുമൃഗം

അമ്മ


 ഒറ്റക്കിരുന്നു                  
ചിനുങ്ങുന്ന
 കാറ്റിനെ
ഒക്കത്തിരുത്തി
ചിരിക്കുന്ന
പൂമരം.
2010, മാർച്ച് 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഇരു പുറത്തിൽ കവിയാതെ,...


എന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ......................രണ്ടാമത്തെ കവിതപുസ്തകത്തിന്റെ ............!!

.