പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2010, ജൂലൈ 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഓര്‍മ്മ

ഓര്ക്കുന്നുണ്ടാകുമോ

കുപ്പിയിലെ

വെള്ളം


ഒരു കട്ടരുവിയെ
പുഴയെ 
കിണറിനെ
ഉറവയെ


സ്കൂളിലേക്കുള്ള
ഓട്ടത്തിനിടയില്‍
ആരോ
തട്ടിയെടുത്തു
വഴിവാണിഭത്തിനിരുത്തിയ


ഒരു പാവം 
ബാല്യത്തെ